Traditional Witchcraft is Medical Heresy: The Patriarchal Medical Establishment Vs. Witches as Healers

Traditional Witchcraft and Occultism

Healing and harming were both crimes, if done by women Healing and harming were both crimes, if done by women.

In the modern age, it is a fairly established fact that witchcraft, in whatever form, is a heresy against the establishment religion, however, traditional witchcraft is, also, a heresy against orthodox science and allopathic (modern Western) medicine. Moreover, this is still probably the most dangerous and controversial heresy because there is still a state persecution of healers who stand outside the ordained class of professional men – and, the practice of medicine, at least, in the U.S., is almost entirely dominated by men.

So, when I say that the old witch hunters are still with us – that we have not changed and they have not changed even now in the 21st century – this is true, especially in the realm of medicine.

Modern Western Medicine is a De Facto Priesthood of the Old Catholic Church

If we trace the…

View original post 3.382 woorden meer

Advertenties

Webster Tarpley – The Venetian Conspiracy

Gepubliceerd op 22 jun. 2012
Webster Tarpley on Venice, the mediaeval Venetian Conspiracy, that conquered Amsterdam and Britain; the Byzantine Empire; Martin Luther; the Vatican; 911; NeoCons and homosexual Republicans.

Red Ice Radio, October 15, 2006.

According to Eustace Mullins the Phoenicians were the missing link between the Canaanites and the Venetians. See ‘The Curse of Canaan’: http://www.scribd.com/collections/272…

More Tarpley on the Venetian Conspiracy: http://www.abjpress.com/tarpindx.html
Or download Tarpley’s ‘Against Oligarchy’, which includes his articles on Venice: http://www.scribd.com/search?category…

A large section of the mighty West Antarctica ice sheet has begun falling apart and its continued melting now appears to be unstoppable, two groups of scientists reported on Monday. If the findings hold up, they suggest that the melting could destabilize neighboring parts of the ice sheet and a rise in sea level of […]

Geld is van ons allemaal, en dient door de overheid gecreëerd te worden

Teken Het Burgerinitiatief Meer Info

BRON : https://www.burgerinitiatiefonsgeld.nu/

George van Houts
De Verleiders – tekstschrijver
Al 100.000 handtekeningen voor het burgerinitiatief Ons Geld. Dit is goed nieuws en bewijst hoezeer het onderwerp leeft in Nederland.

De benodigde 40.000 handtekeningen waren al na iets meer dan 24 uur binnen. Hier stopt het echter niet: des te meer handtekeningen, des te krachtiger het signaal richting de politiek. Daarom, teken als u dat nog niet heeft gedaan!

Wat willen wij ter discussie stellen? Geldschepping door private banken. Momenteel ontstaat geld zodra een individu, een bedrijf of de overheid een lening aangaat bij een private bank. Al deze leningen moeten met renteopslag worden terugbetaald aan private banken. In feite ‘huren’ we nu nagenoeg al het geld van private banken. Dit is onnodig en onwenselijk. Waarom zou de overheid vrijwel de gehele geldschepping overlaten aan private commerciële banken? Banken met een winstdoelstelling die het belang van hun aandeelhouders dienen.

Gelukkig kan het anders en beter. Wij zijn dit initiatief gestart om het onderwerp geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Het bespreekbaar maken van geldcreatie is een eerste stap. Iedere Nederlander zou moeten weten hoe het huidige geldsysteem werkt.

Een concrete oplossing is een tweede stap. Wij stellen voor geldcreatie onder te brengen bij een publiek instituut. Dit instituut brengt schuldvrij geld in omloop op basis van de belangen van de samenleving als geheel. Hierdoor gaat geldcreatie niet langer gepaard met schuldcreatie zoals nu het geval is. Ook kan er een streep worden gezet door rente over het nieuw gecreëerde geld. Banken blijven dus gewoon bestaan; zij gaan echter werken met bestaand geld en mogen niet langer zelf geld ‘maken’.

Deze verandering van het geldsysteem, ook wel monetaire hervorming genoemd, levert diverse voordelen op: de kans op zeepbellen en crisis neemt af, private en publieke schulden dalen, bank runs zijn niet meer mogelijk, belastingbetalers hoeven banken nooit meer te redden en prijzen worden stabieler. Kortom, de economie wordt gezonder.

Teken Het Burgerinitiatief                           Meer Info

Het Voorstel

Wij, burgers van Nederland, constateren

Ons financiële systeem is instabiel. Dit heeft nadelige gevolgen voor economie en samenleving. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de overheid het toelaat dat private banken vrijwel al het geld scheppen dat in de economie circuleert. De risico’s die daaruit voortvloeien worden afgedekt met belastinggeld. Het financiële systeem wordt stabieler door geldschepping tot een publieke taak te maken.

Het recht en de plicht om geld te scheppen behoort principieel toe aan de overheid, niet aan private partijen.

Om in een economie prijzen stabiel te houden moet en mag geld worden gecreëerd; niet te weinig en niet te veel. Dat recht op geldschepping, zonder dat daar een schuld tegenover staat, behoort principieel toe aan de overheid, die daarmee maatschappelijke doelstellingen kan nastreven zoals prijsstabiliteit, werkgelegenheid, basisinkomen, (duurzame) infrastructuur en/of belastingverlaging. De overheid heeft dat recht echter uit handen gegeven aan private commerciële banken en is daardoor niet in staat (gebleken) om aan haar verantwoordelijkheid voorbestaanszekerheid en spreiding van welvaart gestalte te geven. Tegen deze achtergrond roepen wij het Nederlandse parlement op om:

 1. zich voor deze principiële rol van de overheid uit te spreken en er op aan te dringen dat de overheid het exclusieve recht op geldschepping herneemt door het in circulatie brengen van schuldvrije euro’s; en
 2. de euro’s, gecreëerd door een op te richten publiek instituut, zoveel mogelijk in omloop te brengen door ze te besteden, dan wel rentevrij uit te lenen.
  Gepubliceerd op 30 apr. 2012

  To join the campaign to democratise money see http://www.positivemoney.org.uk/97per…
  Watch the sequel: https://www.youtube.com/watch?v=p5Ac7…

  When money drives almost all activity on the planet, it’s essential that we understand it. Yet simple questions often get overlooked – questions like: where does money come from? Who creates it? Who decides how it gets used? And what does that mean for the millions of ordinary people who suffer when money and finance breaks down?

  97% Owned is a new documentary that reveals how money is at the root of our current social and economic crisis. Featuring frank interviews and commentary from economists, campaigners and former bankers, it exposes the privatised, debt-based monetary system that gives banks the power to create money, shape the economy, cause crises and push house prices out of reach. Fact-based and clearly explained, in just 60 minutes it shows how the power to create money is the piece of the puzzle that economists were missing when they failed to predict the crisis.

  Produced by Queuepolitely and featuring Ben Dyson of Positive Money, Josh Ryan-Collins of The New Economics Foundation, Ann Pettifor, the “HBOS Whistleblower” Paul Moore, Simon Dixon of Bank to the Future and Nick Dearden from the Jubliee Debt Campaign, this is the first documentary to tackle this issue from a UK-perspective, and can be watched online now.

  Help us caption & translate this video!

  http://amara.org/v/teJ/

Hong Kong: Gregory Wong Says Actors Have a Responsibility — Must Stand For Something

Peace and Freedom

.

By Vivienne Chow
South China Morning Post

Gregory Wong refuses to stay quiet. Photo: Nora Tam

Rising Hong Kong film and television star Gregory Wong Chung-yiu believes that with great power comes great responsibility.

The actor, 36, says there is more to his job than stardom and the worship of fans. An actor, he says, must speak up about social issues.

“I always want to do work that reflects what’s going on around us, put a message out there. Actors have a responsibility … [we’re] not just pretty faces who go out, pose, and put our emotions out there for no reason at all,” he says.

That explains Wong’s choice of roles over the years. He has played a young man who introduces his friend to prostitution in mainland China in Due West: Our Sex Journey, an adaptation of a hit internet novel based on true stories.

Last year, he got…

View original post 290 woorden meer

Vietnam: Humane Society International Talks About “Going Meatless”

Peace and Freedom

.

Robert Lucius (standing) is pictured speaking during an exchange on animal protection activities in Ho Chi Minh City. Humane Society International

An American animal activist has urged Vietnamese people to go vegetarian at least one day a week for all the health and environmental benefits that it brings, and as a way to save more animals from being slaughtered.

Robert Lucius, ‎Program Manager – Asia Pacific at Humane Society International, a major international animal protection organization, has recently returned to Vietnam.

Founded over 60 years ago, the Humane Society International works to protect all animals, including animals in laboratories, farm animals, companion animals, and wildlife around the world, according to its website.

Lucius served in the U.S. Marines for 22 years. After he was discharged from the army, he began working for the Humane Society International in pursuit of his animal protection cause.

In recent years, he has been…

View original post 726 woorden meer